Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริต
รายงานการดำเนินการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
รับแจ้งทุจริต
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q & A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้บริหาร
รายงานการดำเนินการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(ควบคุมภายใน)
27 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
20 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562
20 มิ.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
31 พ.ค. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 รอบ 6
05 เม.ย. 2562 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562
06 ธ.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 รอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2561
16 พ.ย. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
22 ต.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561
22 ต.ค. 2561 ลำปาง วังเหนือ อบต.วังทอง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
หมู่บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140
โทรศัพท์ : 08-1961-1500,0-5401-0801  โทรสาร : 0-5401-0801  อีเมล์ : admin@wangthonglp.go.th,wangthong_lp@hotmail.co.th

www.wangthonglp.go.th